Tato sekce obsahuje odkazy na některé moje překlady, dále ukázky a krátké komentáře k překládaným autorům. Literární texty překládám převážně z NJ, příležitostně do NJ. Na překlad do NJ je v každém případě velký kádr moje kolegyně Nikola Mizerová, která kromě jiného přeložila do němčiny několik textů Jaromíra Typlta. S Nikolou máme mimo jiné společné to, že si texty k překladu pozorně vybíráme, - a velmi skřípeme zuby, je-li nám podstrčen nějaký text, který nám nesedí. Pokládám za velké štěstí, že s Nikolou fungujeme jako tvůrčí tandem, v němž se navzájem držíme za flígr.