Wiener Gruppe

 

Wiener Gruppe je u nás takřka neznámou literární skupinou,  a to i přesto, že patří k základním stavebním kamenům neoavantgardy padesátých a šedeásátých let. Jádro skupiny tvořili Gerhard Rühm, H. C. Artmann, Konrad Bayer, Friedrich Achleitner a Oswald Wiener. Na antologii Wiener Gruppe jsem pracoval společně s Nikolou Mizerovou, uspořádání jsme průběžně konzultovali přímo s Gerhardem Rühmem. Antologie vyšla v roce 2015 u naklatelství Rubato, knize byl mimo jiné věnován prostor v pořadu ASAP, viz zde. Níže několik vybraných chansonů Gerharda Rühma a Konrada Bayera z konce let padesátých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

líbám žhavě

(gerhard rühm)

 

já líbám židle polštářek

kde široce jsi seděla

já líbám žhavě polštářek

by ústa má tě pomněla

 

proč prdel tvá je tak teplá

tak kulatá, v čem je ten trik?

má ústa lepí, srdce plá

zde přesně dlel tvůj konečník

 

proč židli vždycky vystřídáš

proč jsi ke mně tak ukrutná

pořád mi někam uhýbáš

jíst ani pít mi nechutná

 

já klečím tiše, vyčkávám

až zvedneš hýždě ze židle

zuřivě se pak vrhávám

svou tváří přímo do židle

 

proč prdel tvá je tak teplá

proč prdel máš tak krásnou jen

jsem vídán, jak za prdelí

ti chodím krajně soustředěn

 

MOJE HOBBY

(gerhard rühm)

 

kozy to je moje hobby

kozy bez koz

nevim coby

kozy to je moje hobby

kozy skokem

na dvě doby

 

jako by čert se mnou šil

bez koz bych tu

nepřežil

jako by čert se mnou šil

kozy toť mé

cesty cíl

 

kozy támhle

kozy tudy

kozy sem tam

či cik cak

kozy vozy

dudy dudy

bez nich býti

nevím jak

 

kozy to je moje hobby

kozy bez koz

nevim coby

kozy to je moje hobby

kozy skokem

na dvě doby

 

jako by čert se mnou šil

bez koz bych tu

nepřežil

jako by čert se mnou šil

kozy toť mé

cesty cíl

 

SLUNCE NÁHLE VYSVITLO

(konrad bayer)

 

slunce náhle vysvitlo jak plynová lucerna

z kouře hřib se vyklubal a obloha se černá.

 

páteř rychle vysychá. není kam se schovat

tohle ještě nekončí, to bude pokračovat.

 

měsíc sebou o zem třísk ve vesmírné vřavě

horizont se sesypal. mozek bublá v hlavě.

 

mé tepny kvapem pukají. říkám si, jémine

z pórů už mi teče krev, i z uší krev se řine.

 

a zatímco  se rozpadám do hromádky zprahlé

a kolkolem se hroutí svět, zeptáš se mě náhle: 

 

jen pověz mi můj nejdražší, pověz, máš mě rád?

já odpovím, to dávno víš, já chci tě zulíbat.

 

-----------------------------------------------------------------------

....níže úryvek z Filmu "Sonne Halt", v němž účinkuje Konrad Bayer:

Na 10-11. 2. 2016 jsme s Nikolou a Petrem Janušem pozvali Gerharda Rühma s Monikou Lichtenfeld, vše se podařilo, v RKF proběhlo fantastické čtení, druhý den jsme Gerharda Rühma pozvali do Mozaiky, ve značné trémě a celkovém vyčerpání jsme to koktavě odtlumočili. Záznam pořadu zde

Monika Lichtenfeld a Gerhard Rühm v RKF

 

11.4. 2015 na Festivalu Šmelc jsme s Jakubem Nykosem Ouhrabkou přednesli text "Hora" ("Der Berg") Konrada Bayera. Doprovázel nás chór sestavený z Nikoly Mizerové a Marie Holé. Když jsme text nacvičovali, postupně jsme zavrhovali všemožné rekvizity, nakonec jsme skončili u čistě bílých ohozů a bílých textových pruhů. Text líčí výstup na horu i sestup vzhůru nohama vzhůru do údolí...