Profesní všehochuť

Mírně nepořádný výkaznický seznam všehomožného (věda, překlady, výběr čtení atd.)

Odborné texty:

Novotný, P.: Dvě zapomenuté rozhlasové hry. K německé tvorbě Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala. Tématický blok s úryvky z originálních partitur. In: Souvislosti 3/2014, ISSN 0862-6928

Novotný, P.: Zwei verkannte Hörspiele. Zum radiophonen Schaffen von Josef Hiršal und Bohumila Grögerová. Příspěvek na konferenci Jihočeské univerzity v Budějovicích, 2014 (v tisku). 

Novotný, P.: "Napoleon oder die hundert Tage“ als Vorform der literarischen Montage. In: Grabbe-Jahrbuch 2014, Bielefeld.

Novotný, P.: "Lovím verše z přívalu". Doslov ke knize "Zánik Titaniku", Archa Zlín, 2015 

Novotný, P.: „Lovím verše z přívalu“. K eposu „Zánik Titaniku“ Hanse Magnuse Enzensbergera. In: Slovo a smysl 1/2014 (liší se od výše uvedeného doslovu)

Novotný, P: „Semester des experimentellen Schaffens“ Zur tschechischen auditiven Poesie der 60-er Jahre im internationalen Kontext. (Příspěvek na sympoziu v Hünfeldu 2013) Vandenhoeck & Ruprecht Unipress 2015 (v tisku)

Novotný, P.: Das literarische Experiment und interkulturelle Schranken. Příspěvek ke konferenci Katedry německého jazyka v Pardubicích (2013). (v tisku)

Novotný, P.: K radiofonické tvorbě Ferdinanda Kriweta. In: Souvislosti 4/2013, ISSN 0862-6928

Novotný, P.: K cyklu "Tramvestie". In: Tahy 2013 (ISBN 978-80-87378-68-7)

Novotný, P.: Die Vorformen der literarischen Montage in der deutschen Literatur.

Arco, Wien 2012 (Dizertační práce), ISBN 978-3-938375-47-1

Novotný, P.: Radiové umění v problémově-historických souvislostech. In: Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, Praha 2012. ISBN 978-80-7331-229-9

Novotný, P.: Poezie za hranicemi jazyka. In: Souvislosti 2/2012. (úvod k překladům textů Wiener Gruppe) ISSN 0862-6928  

Novotný, P.: K modernitě německé romantiky. In: Souvislosti 4/2011. ISSN 0862-6928  

Novotný, P.: Mathematisches und chemisches Schaffen – zur Kunsttheorie Novalis´ und Friederich Schlegels´. In: Acta universitatis Carolinae. Germanistica Pragensia. Philologica 2008. Prag 2011. S. 125-132. ISBN 978-80-246-1799-2.

Novotný, Pavel: Zum Montage-Verfahren in der Literatur. In: Miedzinarodowa Konferencja Mlodych Naukowców Szkól Wyzszych Euroregionu Nysa. Jelenia Góra 2005. S. 98-104. ISSN 1801-1128

Novotný, Pavel: Kšeft s mrtvými dušemi. K současné situaci na vysokých školách. In: Tvar 18/2010, s. 6 (Odpovídá německé verzi referátu [Geschäft mit toten Seelen. Zur gegenwärtigen Situation an den Hochschulen] přednesenému v létě 2010 na germanistické konferenci FFUK v Praze, věnované stavu české germanistiky po Boloňské reformě, 8/2010)

Novotný, Pavel: Zum Leben und Werk Luděk Roubíčeks. In: Heinemann, Margot (Hrsg.) Deutsch- Sprache der Euroregion(en). Liberec 2006. S. 231-236. ISBN 80-86807-29-0 

Novotný, Pavel: Ke struktuře Schillerova Valdštejna. In: Euroliteraria/Eurolingua 2005. Liberec 2005. ISBN 80-7372-040-X

 

Samostatné přednášky, workshopy, semináře

7. 5. 2015 - Faust im Stimmenwald. Veřejná přednáška na Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, TU Dresden

21. 1. 2015 K rozhlasové tvorbě Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, KVKLI, Liberec

28. 11. 2014 Jak uvádět básně? workshop věnovaný otázkám prezentace poezie v rozhlasovém médiu. Ústav české literatury a komparatistiky FF UK a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

5. 11. 2014 Rozhlasové hry Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala. Přednáška pro Katedru bohemistiky FFUK v Praze, v rámci přednášek Klubu přátel českého jazyka.

12.8.-14.8.2014 Rozhlasový workshop (na pozvání GFPS Tandem). Gohrau. Německo. 

10.12. 2013 Autoři Wiener Gruppe. Veřejná přenáška, KVKLI, Liberec.

24.2. 2013 Německy psaná avantgardní literatura, Přednáška pro pracovníky knihoven. KVKLI, Liberec

8/2013. Rozhlasový workshop (na pozvání GFPS Kulturnomaden), Brod nad Tichou.

13.10. 2012. Překladatelský seminář, společně s Nikolou Mizerovou. Ars Poetica, Nová Paka

22. 6. 2012: Německy psaná literatura od baroka až po první polovinu 19. stol. Přednáška pro pracovníky knihoven, KVKLI, Liberec

15. 12. 2011, Praha, přenáška pro studenty FAMU – K průniku médií v umění: Jazyk-zvuk obraz.

7. 10. 2011, 06.10.2006, Kinderakademie Zittau Görlitz: Gezeichnete Sprache (přednáška pro školní děti, dětská akademie).

9/2010: Přednáška pro pracovníky knihoven, Téma: Německy psaná literatura 20. století. KVKLI, Liberec

 

 

Radiofonické kompozice pro ČRo3:

Proměření. Premiéra 2014, ČRo3

Havarijní řád. Preméra 26.1.2013, ČRo3

Tramvestie (Tramvesty). Premiéra 31. 12. 2011

https://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/997386

Vesmír (Universe). Premiere: 30.1. 2010, ČRo3 (https://www.rozhlas.cz/radiocustica/portal/). vítězná kompozice Prix Bohemia Radio 2011 (Národní cena. Poděbrady) v kategorii  „Radioart".

Kurt Schwitters: Ursonate. Studiová verze pro ČRo3. Premiéra: 31. 10. 2009 (https://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/644896 )

Lžička (Tea Spoon). Premiéra: 27. 10. 2007, ČRo3 (viz https://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/345329 )

Brambora (Potato). V rámci festivalu „Art´s Birthday 2009“. Live-přenos ČRo3, 16.1. 2009 (viz https://www.rozhlas.cz/artsbirthday/2009/_zprava/541550

 

Překlady (mj.):

- knihy:

Achleitner/Artmann/Bayer/Rühm/Wiener: Wiener Gruppe (připravovaná antologie Vídeňské skupiny, připravuje se, překlad společně s Nikolou Mizerovou, ed. P. N.)

H. M. Enzensberger: Zánik Titaniku (veršový epos, v tisku u nakl. Archa, 2014)

Thomas Bernhard: Pravdě na stopě. Rozhovory (společně s N. Mizerovou a M. Petříčkem). Praha: Prostor 2012

- ostatní:

Ferdinand Schmatz: Výběr z textů. In: Tvar 16?/2015

Paul Henri-Campbell: Výběr z textů. In:Tvar 18/2014

Ferdinand Kriwet: Výběr z textů. In: Kloaka 2014

Martina Hefter: Výběr z textů. In: Souvislosti 2/2014

Texty Wiener Gruppe. In: Souvislosti 2/2014

Andreas Büllhoff: Výběr z textů. In: Buddeus/Dietze: displej.eu. Antologie současné poezie z Čech, Německa a Slovenska. 2014

Charlotte Warsen: Výběr z textů. In: Buddeus/Dietze: displej.eu. Antologie současné poezie z Čech, Německa a Slovenska. 2014

Maria Seisenbacher: Vprostřed lesa vně stromoví. Výběr z poezie. In: Souvislosti 1/2014. ISSN 0862-6928  

Volker Braun: Básně (texty pro festival v Hradci Králové 4/2013)

Ferdinand Kriwet: Výběr z textů. (v rámci tématického bloku) In: Souvislosti 4/2013

H. M. Enzensberger: Zánik Titaniku (výběrově, průběžně ve Tvaru 2013-14)

H. M. Enzensberger: Maják (báseň). Nízkonákladová serigrafie Jana Měřičky, Křižany 2012
Thomas Bernhard: Pravdě na stopě. Rozhovory (společně s N. Mizerovou a M. Petříčkem). Praha: Prostor 2012

Konrad Bayer: Hora (rozhlasová hra). In: Souvislosti 2/2012 (v tisku) ISSN 0862-6928  

Gerhard Rühm: Hudba jako jazyk a obrázkové písmo. In: Souvislosti 2/2012 (v tisku)

Gerhard Rühm: Konstelace. (poezie) In: Souvislosti 2/2012 (v tisku)

Gerhard Rühm, Konrad Bayer: Sraní a chcaní. (poezie) In: Souvislosti 2/2012 (v tisku)

Theodor W. Adorno: Je umění veselé? In: Tvar 05/11, 6-7.

Kol. autorů.: Černá hvězda/Schwarzer Stern, Ostrava/Essen 2010 (dokumentární publikace věnovaná industriálním architektonickým památkám Ostravska, překlady německých příspěvků, lektorát)

Louis Armand: Texty. (poezie) In: Psí víno ...

Marie Kwaysserová: Záchrana (přebásnění do češtiny). In: Marie Kwaysserová: Sen a skutečnost. Liberec 2009. ISBN 978-80-86807-52-2

Jaromír Typlt: To naráží řeč. (překlad do němčiny) Fale poezji. Rakouské kulturní fórum. Varšava 2009.

Pospolu-Miteinander-All Together (překlad do němčiny) katalog studentů FAMU.

Praha 2006.  

Pospolu-Miteinander-All Together (překlad do němčiny) katalog pedagogů FAMU.

Praha 2006.  

Helen Annette Krieger: Tristesse Provinciale/Tristesse provinciale - Remix (překlad do češtiny). In: Souvislosti 3/2005. S. 203-207. ISSN 0862-6928  

 

 

Poezie, texty, textové objekty, cykly:

- knihy:

A to si pak můžeš řikat, co chceš. (Helena Skalická, Pavel Novotný) 144 stran, ISBN 978-80-7438-089-1, Praha, Dybbuk 2013

Havarijní řád. (básnická sbírka) Texty k memorování a hlasitému přednesu. Protimluv 2013

Mraky (básnická sbírka) Praha 2010, ISBN: 978-80-904454-3-7                                                  

Sběr (Gedichtsammlung), Liberec 2003

- Tramvestie (textová verze cyklu, knižně zřejmě nepublikovatelný formát)

Tramvestie. In: Tahy 2013

Tramvestie. In: A2, 2/2012

Tramvestie. In: Kloaka. Bratislava 1/2011. ISSN 1338-5054

Tramvestie – Textový sloup, KVKLI (deinstalováno), Liberec 2010  

Tramvestie  - Textová instalace na liberecké tramvajové soupravě.                                   

Tramvestie.  In: Kulturně-literární revue Pandora, ISSN 1801-6782. Ústí nad Labem 2008. s. 128-141.                                                                                                                                 

Tramvesties (Übersetzung ins Englische von Petr Vichnar). In: Literární revue Vlak. Prag – New York – London – Melbourne – Paris – Amsterdam 2011. ISSN 1804-512X, S. 186-192     

Tramvestija (Übersetzung ins Slovenische von Marjan Pungartnik) In: Loucutio 63/2011, https://www.locutio.si/    

- Nelepší české básně:

"Vemte to za mě" In: Nejlepší české básně 2014. Host. Brno.

„Vozejk“  In: Nejlepší české básně 2013. Host, Brno

„Acheron“ (společně s Ivanem Acherem) In: Nejlepší české básně 2012. Host, Brno

„Zdeněk Drbohlav, Liberec, 5.7. 2009, 16:13.“ In: Nejlepší české básně 2011. Host, Brno. ISBN 978-80-7294-557-3

- drobnosti:

7.9. 2014. Hradec nad Moravicí. Havarijní řád (radiofonická kompozice jako exponát výstavy „Vy troubo“. Pocta Jiřímu Kolářovi.

Texte. (texty přeložené do němčiny Kristinou Kallertovou) In: displej.eu. 2014

Vesmír (Text). In: Tvar 2014

Cesta do hlubin sklepa (Text). In: Tvar 2013.   

Oblaki (Übersetzung ins Slovenische von Peter Kuhar). In: Lirikon 21. Velenje 2011                                                                                 

Vozejk. In: Bezpodmínečné horizonty. Almanach der Revue Welles zum 90. Geburtstag von Ludvík Kundera. Brno 2010. ISBN 978-80-904160-7-9

Milanovi o Milanovi. In: Tvar....

Písně. In: Tvar 10/12/2009                                                                     

 

Další publikace, pravidelné rubriky, rozhovory:

„Acheron“ (pravidelná rubrika 2012, připravováno 21 samostatných textů):

„Jak ses měla, Heleno?“ (pravidelná rubrika 2011, 21 samostatných textů)

„A co Mácha?“ (pravidelná rubrika 2010, 11 samostatných textů): 1/2010 atd.

„K čemu je vám dobré umět číst?“ (pravidelná rubrika 2009, 11 samostatných textů):

1/2009,  2/2009, 4/2009, 5/2009, 8/2009 , 9/2009, 11/2009, 12/2009, 14/2009

16/2009, 19/2009, 21/2009

Stočil jsem vesmír do budovy S, rozhovor pro MF DNES, 22.11. 2010

Novotný, Pavel.: Anketa. – k současnému radiovému umění. In: Souvislosti 1/2009.  S. 131-132. ISSN 0862-6928.

Nechci provokovat. Rozhovor s Markusem Lüpertzem. (rozhovor, redakční úprava, překlad z NJ) In: Art and Antiques, 4/2011

Básník není svazák  (esej). In: Tvar 1/2012

Děti Bahna na YouTube (esej). In: Tvar 11/2011

 

 

Rozhovory pro tištěná periodika a rozhlas:

Opravdovost není opravdová. Rozhovor pro časopis Psí víno, 10/2014

Rozhovor ke dni rozhlasu, pro pořad Mozaika, společně s J.Typltem - 13.2. 2013, 15:05 (živě)

Stočil jsem vesmír do budovy S,  Interview für MF DNES über die Audiokunst, Liberec, 22.11. 2010.

Věci, které najdu venku. Interview für die literarische Zeitschrift Tvar 7/2008 (red. Božena Správcová) über das literarische Experiment. Prag 2008.

Naprosto panickej strach Pavla Novotného, Interview für die literarische Zeitschrift H_Aluze über das Projekt Tramvestie. Ústí nad Labem 2011.

Pavel Novotný o projektu Tramvestie. ČRo3, Mozaika, 6.3. 2012, viz: https://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/pavel-novotny-o-projektu-tramvestie--1028050

Pavel Novotný: Mraky. ČRo3, Mozaika, 21. 9. 2010 https://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/pavel-novotny-mraky--786430

(pořad „Na natáčkách“), Rozhovor pro Rádio Dobrý den, 28. 3. 2012

Liberatura s Pavlem Novotným. Radio Wave, Praha, 15. 2. 2012 https://www.rozhlas.cz/radiowave/liberatura/_zprava/liberatura-s-pavlem-novotnym-a-tramvajovou-poezii--1018396

 

 

Autorská čtení, performance mj. (nepořádný přehled):

30. 9. 2014 3durch3. Reihe Sprachkunst. Kassel.

29.9. 2014  3durch3. Reihe Sprachkunst. Stuttgart

14.-16.5. 2014. Festival Poesie in Bewegung/Poezie v pohybu, Liberec

8.10. 2014 „Vozejk a tyč“ Večer zvukové poezie, společně s Jaromírem Typltem. Památník Petra Beruče. Opava. 

(...)

17.5. "Cesta do hlubin sklepa" - čtení v rámci festivalu Svět knihy (část "Poezie a performance")

12. 5. "Skladba pro 3 Silvrexy" - textově zvuková kompozice v rámci festivalu Svět knihy ("Oslovení, ozvučení")

14. 2. 2013, Bratislava, autorské čtení, hudba - večer časopisu Kloaka 

16. 1. 2013, A to si pak můžeš řikat, co chceš. Čtení pro klienty FOKUSu, s Helenou Skalickou 

? .3  2013, autorské čtení, Děčín, společně s Alicí Prajzentovou a J. H. Kalifem.

7. 12. 2012, autorský večer - společně s J. Strakou, R. Fridrichem a T. Míkou. Fra
29. 9. 2012, Voni, čtení na benefičním večeru Časopisu H_aluze, Praha, Café v lese.
20.9. 2012, Acheron, čtení na večeru Tvaru, Rybanaruby, Praha
13.9.2012 – A to si pak můžeš řikat, co chceš – čtení textů podle vyprávění Heleny Skalické.
Muzeum Montanelli, Praha.
11.-16.6. 2012 Festival stranou. Evropští básníci naživo,
https://www.festivalstranou.cz/program-festivalu/
24. 5. 2012 Tramvestie (v rámci pořadu Výhybna, pořádáno Josefem Strakou), dům čtení,
Praha
16. 5. 2012 Tramvestie. Pražský mikrofestival (česko-anglický), Praha
13. 4. 2012 Tramvestie. La Kavárna, Jablonec n. N.

23. 2. 2012 Texty v jiném skupenství, Tramvestie. Fra, Praha.

3. 8. 2011, Praha, Café v lese

- zvuková performamce na psychiatrickém oddělení nemocnice v Hradci Králové (12/2010)

- Carpe Diem, čtení almanachu Wagon, Praha, 2010

- Večer obtýdeníku Tvar, 8. 4 2010

- Krásný ztráty, čtení Revue Pandora, Praha, 28.2. 2009.

- Carpe Diem, čtení almanachu Wagon, Praha, 23.5.2009

https://sumarum.wordpress.com/2009/05/24/sobotni-cteni-almanachu-wagon-nebylo-nudne-naopak/

- Studio Divus, čtení u příležitostosti křtu 50. čísla Psího vína. Praha, 16. 12. 2009

- Čtení literárního časopisu Tvar. Den poezie 2009, Praha, 19.11.2009.

- Čtení časopisu Psí víno, Olomouc 23. 9. 2009

- Klub Stamina, v rámci akce Týden s Tulipánem: Čtvrtek 29.10. 2009

- Pavel Novotný/Jan Vavříček - Čajovna 82 vůní 23.1. 2008

- Klub Modrý trpaslík, Česká Třebová, 16. 10. 2008

- Velká Poetry session Zatuchlost v Roxy clubu, Praha 17.11, 2009

- Čajovna 82 vůní, 11. 5. 2007

- Literární pozdravy, Liberec 25. 11. 2006

- Čajovna U Kamenný Želvy, Liberec 8. 6. 2005

 

 

Kurt Schwitters: Ursonate - inscenace dadaistické skladby

(společně s Jaromírem Typltem, dosud asi 35 repríz) mj.:

Café Libresso, 1/2012, Praha

Gymnázium Boskovice, 1/2012

Diod, Jihlava 2011

Zarafest 2010, Děčín

Dům umění Zlín, 11.9. 2009.

Villa Alternativa, Černílov, 20. června 2009

Experimentální studio, Liberec 11.11. 2008, 2. 4. 2009.

Klub Rybanaruby, Praha, 4. 10. 2008

Open air Hradec Králové, 20.6. 2008

Literáti na trati, Česká Třebová 12.10. 2008

Festival spisovatelů Praha 2007, vystoupení na slavnostním zahájení výstavy

"Dada East?" Galerie Smečky, Praha, 1.6.2008)

Protimluv.fest, antikvariát Fiducia, Ostrava 27.10.2007

Festival Muzika Paka, Nová Paka, 20. 5. 2007

Sál ZUŠ Liberec,16.11. 2006.

Premiéra: Malá výstavní síň Liberec 11.5. 2006

 

Divadelní činnost při TUL

2004-2005 vedení studentského divadelního souboru Brechtheater (společně s Gregorem Schröerem); inscenace Brechtovy jednoaktovky Kleibürgerhochzeit: 12. 5. 2005 TUL, 14. 5. Klub KÚD, 20.6. Olomouc.

2005-2008 spolupráce se studentským souborem Ab-Und-Zu-Theater (vedeno Gregorem Schöerem)

30. 3.-3. 4. 2009 vedení Workshopu v rámci mezinárodního studentského festivalu AB und ZU. Dramatizace experimetálního textu Gerharde Rühma „Erzählung“.

18. 11. 2008: Hugo Ball – Karawane, dadaistická performance v ulicích, společně se studenty (viz https://galerie.fp.tul.cz/main.php/akceFP/karavana/ )

 

Další:

2014. Organizace česko-německého festivalu Poesie in Bewegung, Společně se Saskou akademií umění.

Od 2003: Lektorská činnost v Literárním klubu Krajské vědecké knihovny v Liberci 

22.-23. 11 2006: Spolurganizace mezinárodní konference "Němčina - jazyk euroregionu" účast na grantovém projektu

2003-2006 vedení literárního klubu v rámci KNJ.