Die Vorformen der literarischen Montage

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31XgNBbuz-L._SX354_BO1,204,203,200_.jpg

Kniha věnovaná kořenům literární montáže a koláže. Původně dizertace FF UP Olomouc. Publikováno v nakladatelství Arco (Wuppertal, Wien, 2012, 323 s.). Recenze periodika Nestroyana zde

- německý abstrakt:

Die vorliegende Dissertation setzt sich mit dem Thema der literarischen Montage/Collage auseinander. Es wird in erster Linie das Ziel verfolgt, die Verbindung zwischen den Montagen und den so genannten „Montage-Vorformen“ zu verdeutlichen. Es wird belegt, dass die Montage, die traditionell als Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts angesehen wird, zahlreiche Verbindungsfäden mit vielen älteren Texten aufweist. Die Literaturwissenschaft gibt zwar die Existenz der Montage-Vorformen zu, häufig werden sogar die Begriffe der Montage und Collage auf die älteren Texte übertragen,  in der Regel wird jedoch lediglich auf die formalen Parallelen hingewiesen, ohne ihre Existenz durch problemgeschichtliche Zusammenhänge zu untermauern. Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Montagen und ihre Vorformen auf eine gemeinsame Achse zu setzten: Die Vorformen der Montage werden als jene Texte bestimmt, die nicht nur formal mit den modernen Montagen korrespondieren, sondern zum Teil auch aus gemeinsamen Welt- und Kunstwahrnehmungstendenzen ausgehen.
Die ersten zwei Abteilungen der Arbeit werden der Bestimmung und Abgrenzung des Montage-Verfahrens gewidmet, und zwar aus theoretischer und historischer Sicht. Dabei werden auch die Zusammenhänge und Differenzen zwischen den Montagen und ihren Vorformen festgesetzt. In den folgenden Textanalysen wird dieser Ansatz praktisch angewendet, und die gewählten Texte werden somit aufgrund der für das allgemeine Montageprinzip relevanten formalen bzw. strukturellen und historischen Kriterien analysiert. Was die Wahl der behandelten Texte anbelangt, so ist es selbstverständlich kaum möglich, alle Texte, die als Montage-Vorformen zu bezeichnen sind, in Betracht zu ziehen; die Analysen beschränken sich dementsprechend lediglich auf manche repräsentativsten Fälle.

 

- český abstrakt:

Hlavním cílem této disertační práce je objasnit souvislost mezi moderní literární montáží a jejími staršími formami. Práce dokládá, že montáž, tradičně pojímaná jako fenomén 20. a 21. století, vykazuje mnoho souvislostí se staršími texty a tendencemi. Současná literární věda sice existenci raných forem montáže připouští, pojem montáž resp. koláž bývá dokonce na starší texty přímo přenášen, ale zpravidla se tak děje pouze na základě formálních rysů zkoumaných literárních děl. Problémově-historické hledisko bývá přehlíženo, a zmíněné paralely tak postrádají pevnější základ. Předložená práce má přispět k vytvoření logické osy mezi moderní literární montáží a jejími kořeny: Pojem  „předforma“ je zde vztažen na texty, které s montážemi nekorespondují pouze formálně, ale částečně i z hlediska společných tendencí ve vnímání světa a umění.         

První dvě kapitoly práce jsou věnovány teoretické a historické definici montáže jako tvůrčího postupu. Na základě tohoto vymezení jsou stanoveny i základní souvislosti a rozdíly mezi moderními „montovanými“ texty a jejich staršími formami. V následujících textových analýzách je dané vymezení užito prakticky, a texty vybraných autorů (Novalise, F. Schlegela, L. Tiecka, Ch. D. Grabbeho a J. N. Nestroye) jsou tedy analyzovány z hlediska strukturních a problémově-historických kritérií, které jsou relevantní i pro vznik a vývoj moderních „montovaných“ textů. 

 

- zde jedna z četných grafických skic práce (v rámu od jakési krajinky):