Česká fonická poezie

...t. č. v edičním zpracování. Publikace věnovaná české fonické poezii šedesátých let.