Hans Magnus Enzensberger (1929-2022)

Fúrie mizení 

                                                          Fúrie mizení           
 
 

V básnické sbírce Fúrie mizení prohlubuje HME svoje skeptické postoje vůči technickému a společenskému pokroku, vůči velkým ideám a ideologiím, přičemž reflektuje civilizační šum, postupující entropii, děsivou všednodenní šeď. Cyklus navazuje na předešlé cykly Zánik Titaniku a Mauzoleum. Autor přiblížil rytmus řeči mluvené formě, položil důraz na maximální věcnost, a přitom zůstával důsledným jazykovým komponistou a montérem. Básnické Já zde není oním lepším budoucím z věku lidské pospolitosti a ohleduplnosti, naopak: promlouvá z období, kdy je člověk člověku vlkem, kdy si každý uprostřed agresivního technizovaného světa prostě musí pomoct sám.

Mauzoleum

Enzensbergerovo Mauzoleum vyšlo poprvé v roce 1975, společně se Zánikem Titaniku (viz níže) patří k nevýznamnějším básníkovým dílům. Na překladu jsem pracoval společně s Nikolou Mizerovou, v roce 2020 kniha vyšla u naklatelství Dybbuk. Knihu lze zakoupit zde
                                                                           Mauzoleum - Hans Magnus Enzensberger | KOSMAS.cz - vaše ...
 
Anotace ke knize:  Mauzoleum patří k ústředním a ojedinělým dílům německé poezie. Třicet sedm Enzensbergerových balad pojednává o rozporuplnosti pokroku, o procesu trvajícím celá staletí, jehož významné, tragické, komické i absurdní problémy na nás dopadají dodnes. Text radikálně ruší tradiční představu o poezii jako tvorbě „krásného zdání“ a simuluje vědecký jazyk i myšlení, aniž se však zříká umělecké volnosti přetvářet fakta do „otevřeného“ celku, který obsahuje i mnoho nedořečeného, nedefinovatelného, ba tajemného. Přestože pokrok je kolektivním mýtem, personifikoval se v dlouhé řadě historických postav, průkopníků či vzájemných protivníků. Hrdinové balad jsou proto myslitelé, dobrodruzi, biologové (Darwin), vynálezci (Gutenberg), přírodovědci (Humboldt), lékaři (Guillotin), revolucionáři (Che Gue­va­­ra), politici (Machiavelli), umělci (Chopin) a další význačné postavy našich dějin. V knize jsou představeny ve fragmentárních zkratkách, které ukazují nejen jejich osudy (většinou ne právě šťastné), ale také jejich místo a význam pro vývoj naší civilizace.

 

Zánik Titaniku

Obálka titulu Zánik TitanikuEnzensbergerova básnická skladba poprvé vyšla v roce 1978 v nakladatelství Suhrkamp. Zánik Titaniku vychází z pradávného alegorického obrazu světa jako lodi. Enzensberger však tuto alegorii posouvá dál, a to už tím, že ji přenáší na legendární zaoceánský parník, který se stal pochmurným symbolem moderní doby. Postupná zkáza představuje průchozí gradační osu díla: První zpěv otevírá skladbu „diskrétní“ trhlinou v lodním trupu, následně, krok za krokem, autor popisuje plíživý začátek a průběh katastrofy i postupující paniku. Motiv zániku se však nevztahuje pouze na Titanik jako takový, ale je východiskem pro bohatou asociační síť a rafinovanou textovou montáž. Zánik zde vystupuje v mnoha podobách a souvislostech – od pradávných obrazů apokalypsy v podání umbrijských malířů přes zřetelné narážky na zánik Třetí říše, až po autorův deziluzivní pobyt na komunistické Kubě či „současný“ pobyt v Berlíně. Enzensberger bilancuje, a to jak autobiograficky, tak i z hlediska světových dějin. Dávná brantovská Loď bláznů jde ve všech svých podobách nevyhnutelně ke dnu, se všemi svými pasažéry, třídami (cestovními i společenskými) i luxusním vybavením.

Do překladu Enzensbergerova eposu jsem se pustil prostě proto, že by měl být přeložen. A taky proto, že jsem v rámci pudu sebezáchovy zatoužil po intenzivním kontaktu se skvělým textem. Vybrané části Enzensbergerova eposu jsem během roku 2013 průběžně dodával do časopisu Tvar (předmluva k rubrice zde), některé texty se též objevily jako tématický blok v časopise Souvislosti (4/2013), celý epos vyšel ve zlínském nakladatelství Archa (2015) v grafické úpravě a s originálními serigrafiemi Jana Měřičky (viz obr). Knihu lze koupit zde. Podrobnější studie o skladbě vyšla v časopise Slovo a smysl („Lovím verše z přívalu“. K eposu „Zánik Titaniku“ Hanse Magnuse Enzensbergera. In: Slovo a smysl 1/2014)

Několik měsíců po vydání se do knihy zcela zakoukalo elektroakustiscké duo "KORA ET LE MECHANIX", oba členové knihu naprosto dorvali a propoznámkovali, nakonec z toho vyšlo multimediální představení v libereckém Naivním divadle, duo též vydalo CD 10 000 žárovek, které se sklabdou volně inspiruje.