Zevnitř

Sbírka s CD, Edice současné české poezie 2017. Sbírka je složena ze dvou částí, část první se odehrává v pomyslném UVNITŘ, část druhá zase v pomysleném VENKU. Napětí mezi těmi uvnitř a těmi venku určuje dynamiku celké sbírky. K dostání zde. Sbírku i stejnojmennou radiofonickou kompozici provázela tato asociativně-pracovní partitura:

Ono rozbíhavé rozvíření ke konci představuje výstup VEN. Takto se jak sbírka, tak i radiofonická kompozice odehrávají nejdříve dlouho v uzavřeném až sterilním prostředí, část druhá je naopak zahlcena venkovními zvuky a porůznu halekajícími postavami. Hlas, který zde promlouvá a vystupuje v mnoha rolích, tak vystoupí z jakéhosi mrtvolného a statického, úzkostného centra na dynamicky pestrou, životně plastickou periferii. Všechny nesčetné role jsem si stejně jako v Havarijním řádu nakřičel sám.

Mnohé básně ze Zevnitř převedl do němčiny Leonce Lupette, překlady zde.

Níže audio ke sbírce.

Na druhém videu performance Huberta Sieleckeho, který synchronizoval svou mimiku a pohyb mluvidel s německými verzemi mých textů ze Zevnitř a Havarijního řádu.

Jednu z básní zpracovali pod vedením básníka Jakuba Chrobáka studenti Slezské univerzity (viz třetí video).