Tramvestie

Tramvestie je krajně mnohovrstenaté, postupně hromaděné multimediální dílo: existuje jako  textový objekt , jako textový cyklus, jako radiofonická kompozice (viz níže) a dnes už dokonce i jako  opera .

Úzkokolejná tramvajová linka mezi Libercem a Jabloncem se láme zatáčkami z kopce do kopce, projíždí vesnicemi, závodí s vlakem, chvíli se řítí i lesem. Jedno město postupně řídne, mění se v ruiny, rozpadá se, pak se všechno zase skládá dohromady - Liberec přechází v Jablonec a naopak. Radiofonická kompozice, která tuto pozoruhodnou linku zachycuje, tvoří jednu z forem díla nazvaného „Tramvestie“. Jeho výchozím tvůrčím principem je sběr a zpracovávání nahrávek vybraných osob, popisujících danou jízdu. Tramvestie takto existuje jako nekonečný, celoživotní cyklus textů, lze ji spatřit i v podobě textových objektů, mj. jako instalaci přímo v/na jednom z tramvajových vozů liberecké MHD, v grafické úpravě Jana Měřičky. Zvuková kompozice se pokouší rekonstruovat obraz celé cesty, a to především střihem zvuků a získaných popisů. Promluvy, často montované do dialogu, však v žádném případě neproběhly současně, a mnohdy je od sebe dělí i několik let. Vytvářená iluze reálného průběhu jízdy je tak zároveň  koncentrátem mnoha časových rovin.

Forma radiofonické kompozice mi umožnila zhustit množství tramvajových jízd do úseku jedné pomyslné jízdy. Pokusil jsem se o to, čeho lze na papíře dosáhnout jen velmi těžko, pokud vůbec: o zachycení mnoha časových rovin a paralelních dějů. Kompozice se odehrává mimo bežné časové horizonty - ve všech denních, nočních i ročních obdobích současně, přibližně v letech 2008 až 2011 - vše v průběhu 26 minut, tedy v době reálné tramvajové jízdy mezi Liberecem a Jabloncem.

Tramvestii si lze poslechnout i na stránkách ČRo3 Vltava, zde i bližší informace:

www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/pavel-novotny-tramvestie-zachyceni-tramvajove-jizdy-liberecjablonec-n-n--997386

 

Kompozice (společně s fotografiemi) byla též vystavena v Brémách, v rámci výstavy IM INNEREN DER STADT

 

...

další odkazy

23.09.2012 02:13
související...