Milanovi o Milanovi

Lyrickoepický cyklus o tajemné a postavě jménem Milan.  Zde  o dkaz na několik textů otištěných v časopise Tvar