Dr. phil. habil. Pavel Novotný, Ph. D.

Vedoucí Katedry německého jazyka

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická v Liberci

e-mail: pavel.novotny@tul.cz, horcice1976@seznam.cz

tel: 00420485354276