Gerhard Rühm

Průřez - obálka knihy
Gerhard Rühm se narodill v roce 1930 a patří ke klíčovým postavám evropské neoavantgardy. Stál u zrodu dnes již legendární Wiener Gruppe, v první polovině šedesátých let, po rozpadu skupiny, se osamostatnil a rozvedl koncept tzv. "rozšířené poetiky". Dodnes dokáže provokovat: mj. důmyslně pracuje s pornografickými motivy, střílí si z křesťanství, často vzývá estetiku ošklivosti, vulgarismu či banality. Provokace u něj ovšem nikdy není samoúčelná, z principu poukazuje na to, že v zásadě neexistuje nic, co by se nemohlo stát součástí poetického univerza. Při veškerém mediálním a tématickém rozpětí je však Rühm paradoxně minimalistou, tvůrcem, který dokáže vykřesat poetický účinek z pouhého jednoduchého tahu tužkou či správně vlepeného slova. V centru jeho tvorby stojí vždy co nejvyšší smyslovost či sensoričnost estetického vnímání, maximální kontakt s jazykem a jeho rovinami v čase a prostoru.