Zentrum und Peripherie bei Ferdinand Kriwet

Das Unheimliche und die Mechanismen des Grauens in den Texten von E. T. A. Hoffmann und Ludwig Tieck (2019)

 K problematice špíny a čistoty v díle Heinricha Bölla

Mluvím, tedy jsem (NJ)_ Ladislav Novák De Gruyter.pdf (858128)

Okraje nicoty. K básni Friedricha Hölderlina Polovice života - Souvislosti 2/2014 

Semestr Experimentální tvorby v Liberci - Souvislosti 2/2015

Německá studie o H.C. Armannovi (Literarisches Übersetzen, Thelem 2016_Hg_v_Krätschmar_Novotny)

Pavel Novotny-Semester des experimentellen Schaffens ("Semestr experimentální tvorby" v Liberci 1969)

Německé rozhlasové hry Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala (Souvislosti 4/2014)

"Lovím Verše z přívalu".  K eposu Zánik Titaniku Hanse Magnuse Enzensbergera (Slovo a smysl 2014)

Napoleon oder die hundert Tage als Vorform der literarischen Montage

K radiofonické tvorbě Ferdinanda Kriweta: www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1575

Enzensbergerův Zánik Titaniku (úvod k překladové rubrice Tvaru) H. M. Enzensberger a jeho Zánik Titaniku.pdf (235 kB) 

Wiener Gruppe, tématický blok (Souvislosti, společně s N. Mizerovou) Souvislosti_5_blok.pdf (762,7 kB)

Ze sborníku "Zvukem do hlavy": radiové umění v problémově historických souvislostech.pdf (257,2 kB)

K modernitě rané německé romantiky (Souvislosti 3/2011): k modernitě rnr.pdf (270,1 kB)

Básník není svazák (Tvar): www.itvar.cz/cz/2012/03-2012-novotny-172.html

Kšeft s mrtvými dušemi (Tvar, str. 6) www.itvar.cz/prilohy/45/Tvar18-2010.pdf

Německá konferenční varianta v. u. článku: Zur Visualisierung literarischer Texte im Hochschulunterricht.pdf (207,9 kB)

K cyklu Tramvestie (komentář pro časopis Tahy) K cyklu Tramvestie_Tahy2013.pdf (2,2 MB)

Konferenční romantický článek: Mathematisches und chemisches Schaffen.pdf (235,6 kB)

Překlad, T. W. Adorno Adorno-veselé umění.pdf (193,9 kB)

Markus Lüpertz (rozhovor, překlad, Arts + Antiques) markus lüpertz.pdf (236,3 kB)

Děti bahna na Youtube - studie o magnetických generátorech (Tvar 11/2011, str. 8-9) www.itvar.cz/prilohy/69/Tvar11-2011.pdf

Annette Krieger (překlad): www.souvislosti.cz/clanek.php?id=336

Luděk Roubíček (konferenční příspěvek o libereckém pábiteli) Roubicek2.pdf