Písně

...několik písňových textů v časopise Tvar zde (str. 15-16)