Písně

...několik písňových textů v časopise Tvar zde zde